ВУЧЭБНА-АЗНАЯМЛЯЛЬНАЯ ПРАКТЫКА СТУДЭНТАЎ 1 курса СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ «Ветэрынарна Фармацыя»